Veelgestelde
vragen

Veelgestelde
vragen

Hebt u vragen?

We willen u alvast verder helpen met antwoorden op een aantal veelgestelde praktische vragen.

Voor medische vragen kan u natuurlijk altijd terecht op de belmomenten van onze artsen. Kijk ook al eens op www.moetiknaardedokter.be . Op deze website kan u alvast een inschatting maken van uw probleem. Uiteraard vervangt deze site uw dokter niet maar hij kan wel helpen om uw bezorgdheid te kaderen.

Om je inschrijving in orde te brengen vul je het daartoe bestemde formulier in voor elke persoon die ingeschreven wil worden. Voor kinderen onder de 14 jaar is de handtekening van een ouder of voogd nodig. 

Let op: nieuwe gezinsleden worden niet automatisch ingeschreven, ook voor hen is een officieel document nodig!

Het inschrijvingsdocument vind je hier.

Iedereen die in orde is bij de mutualiteit kan zich inschrijven. Vermits wij onze eigen verpleegkundige diensten hebben, zullen wij u bij inschrijving wel vragen of u deze diensten nodig heeft en zo ja om over te schakelen van uw externe verpleegkundige dienst naar onze interne dienst.

Het inschrijvingsdocument vind je hier.

Wanneer u ingeschreven bent bij Curata vragen wij geen remgeld meer. De raadplegingen bij de huisartsen en de verpleegkundigen, alsook de verpleegkundige thuiszorg maken deel uit van onze service na inschrijving.

U vindt hier meer informatie over het forfaitaire systeem.

Voor meer uitleg over het forfaitaire systeem en over onze werking kan u hier terecht!

U mag zo vaak op consultatie komen als nodig is. Wij proberen onze raadplegingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en vragen dus wel om rekening te houden met onze werking, zodat eenieder die het nodig heeft de kans krijgt om snel een raadpleging te krijgen. Ons huis is gevestigd op 2 locaties en u kan steeds de locatie van uw voorkeur doorgeven. Het kan echter steeds zijn dat u naar de andere locatie zal moeten gaan om snel geholpen te worden.

Meer informatie over onze werking vind u hier.

Jazeker! Bij inschrijving verbindt u zich enkel aan de praktijk voor huisartsgeneeskunde en voor verpleegkunde. Let wel op: sportartsen, homeopaten, orthomoleculaire artsen en andere alternatieve artsen zijn meestal ook huisartsen en deze raadplegingen worden dus niet terugbetaald.

Voor meer informatie kan u terecht op onze infopagina over het forfetair systeem.